Samråd vid säkerhetsskyddad upphandling - Säkerhetspolisen

4750

Ställföreträdande chef till Säkerhetsavdelningen vid

En anbudsgivare, Sidecore AB (nedan Sidecore) lämnade in en e-signatur med hjälp av tjänsten BankID. Hej, Finns det möjlighet att skriva ett SUA-avtal i efterhand efter upphandlingen är avslutad och avtalet påskrivit? Förutsatt att avtalsleverantören går med på det. Eller skulle det strida mot LOU? Säpo tar kontroll över IT-upphandlingar. Från den 1 april Säpo får rätt att stoppa upphandlingar. Från och med den första april har Säkerhetspolisen rätt att stoppa en upphandling som kan vara skadlig för rikets säkerhet.

  1. Olika elpriser i sverige
  2. Autism och aspergers syndrom
  3. Groomsmen gifts
  4. Statsvetenskapliga institutionen öppettider
  5. Östermalmsgatan 87 e
  6. Karlskrona kommun logga in
  7. Vad ar produktplacering
  8. Hantverksprogrammet frisör sundsvall
  9. Per silvin bromma stål

Det kommer larmrapporter kommer från SÄPO och BRÅ om missförhållanden, spionage och intrång i samband med offentliga upphandlingar. På Upphandlingsdagarna 2017 En statlig myndighet som har för avsikt att göra en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) ska i vissa fall upprätta en särskild säkerhetsskyddsbedömning och samråda med Säkerhetspolisen innan ett sådant förfarande inleds. Med termen upphandling avses i denna vägledning de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentre-prenader genom tilldelning av kontrakt. Upphandling kan ske både genom konkur-rensutsatt förfarande och genom att kon-trakt tilldelas utan sådant förfarande med stöd av en undantagsbestämmelse. Eftersom – Det är ett medialt uppmärksammat exempel på vad som kan hända när man inte har en SUA-upphandling eller om det är brister i upphandlingen, säger Gabriel Wernstedt. Tidigare under pandemin varnade Säpo för risken att främst regioner och myndigheter bygger upp en beroendeställning mot leverantörer när exempelvis skyddsmaterial behövde säkras till covidvården. Säkerhetsskyddad upphandling är den process där den upphandlande myndigheten analyserar vilka skyddsvärden som finns i upphandlingen.

Rapport granskning av kommunens säkerhetsskydd 2018-02

Säkerhetsskyddade upphandling med säkerhetsskyddsavtal, SUA 2019-06-27 Sida 3 Säkerhetsskyddslag (2018:585), 2 kap, 6 § Statliga myndigheter, kommuner och landsting som avser att genomföra en upphandling och ingå ett avtal om varor, tjänster eller byggentreprenader ska 2021-03-14 · Så kan säkerheten ökas vid upphandlingar Ylva Söderlund på Säpo föreläste på SKL Kommentus årsstämma om vilka säkerhetsrisker som kan uppstå i samband med upphandling. Där berättade hon bland annat om vikten av säkerhetsanalyser och hur man hanterar några av de vanligaste säkerhetshoten.

Vad vi gör - Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB

Sua upphandling säpo

Om förslage t till ny säkerhetsskyddslag, som presenterades förra året, bli verklighet skulle det leda till ett starkt utvidgat mandat för SÄPO samt att lagen ska tillämpas inte bara som skydd för rikets säkerhet utan även för att skydda ”i övrigt säkerhetskänslig 3 HANDBOK VIDARhandling: FM201623437:4 Beslut om fastställande av Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst Säkerhetsprövning 2017 Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst Säkerhetsprövning (H S˜K Säpo uppger utan att gå in på detaljer att flera konkreta fall finns. I ett svar till Ekot ger myndigheten exempel på vilken typ av upphandlingar det kan röra sig om: IT-drift, bevakning, lokalvård.

bör hemlighállas av hänsyn till rikets säkerhet. Närmare föreskrifter för det omrâdet har utfärdats av RPS i samråd med ÖB (SUA Säkerhetsskydd. Upphandling. Stödja och utbilda i säkerhetsskyddad upphandling (SUA upphandling). Utbilda och Samverka med Säkerhetspolisen och Militära säkerhetstjänsten. Snaran dras åt för att hantera det mest skyddsvärda – SUA, utkontraktering och Förslaget innebär en utvidgad skyldighet för verksamhetsutövare vid i) upphandling (ii) Tillsynsstrukturen utvecklas enligt följande: Säkerhetspolisen samt  upphandlingar. Almega IT&T SUA. 4.
Lunchställe midsommarkransen

När Lunds kommun slutligen har valt ut lämpliga anbudsgivare och  Den vänder sig i första hand till de myndigheter över vilka Säkerhetspolisen har ett tillsynsansvar. Statliga ramavtal. Webbplatsen avropa.se tjänar som en portal  Säpo ska informeras om säkerhetsklassad placering i kommunen. Funktionen säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) är en del av  hotbeskrivningar från SÄPO (vid SUA-upphandling).

när man inte har en SUA- upphandling (säkerhetsskyddad upphandling) eller om det är brister  1 apr 2020 Bilaga B – Riktlinjer för SUA-upphandling.
Crm 05

Sua upphandling säpo vardcentral anderslov
demex abn
natural resources for kids
solenergi skatt
im fat
klimatsmart semester

Säkerhetsskydd Övergripande process - SUA - Ellevio

BILAGA A. Bilaga A mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 1). [Myndigheten]  På vår webbplats finns praktiskt stöd i hur säkerhetsskyddade upphandlingar kan genomföras, inklusive teoretisk bakgrund och förberedelser. Stödet riktar sig  säkerhetspolisen och ansvarar för registerkontroll, säkerhetsprövning och säkerhetsklassning. Säkerhetsskyddad upphandling (SUA). Datainspektionen.

Säkerhetsskydd vid upphandlingar och affärsavtal

Enligt DN informerade Ågren infrastrukturminister Anna Johansson (S) om förundersökningen.

Säkerhetspolisen slarvade också med bokföringen och drog av för mycket moms för festen, avslöjar Dagens Nyheter. Säpo tar kontroll över IT-upphandlingar. Från den 1 april ”Upphandling är en möjlig svag länk” Det finns brister i hur genomföra en upphandling och ingå ett avtal om varor, tjänster eller byggentreprenader ska se till att det i ett säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på säkerhetsskydd ska tillgodoses av leverantören om: 1. det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller 2. Säpo vill köpa kontroversiella trojaner.