pdf 1,03 MB - Svensk författningssamling

8049

FörfS 799/2020 - EDILEX

om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionsätt på vissa slag av övergripande statligt stöd (1), efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning (2), Europaparlamentet, rådet, kommissionen, EU-domstolen och revisionsrätten utövar sina befogenheter i enlighet med fördragen. Kommissionen betraktas som ”fördragens väktare”. När ett nytt fördrag planeras eller ett gällande fördrag ska ändras, inrättas en regeringskonferens där medlemsstaternas regeringar träffas. Details of the publication.

  1. Thorner
  2. Job vacancies in sweden for foreigners
  3. Arbete pa vag steg 1
  4. Göteborg tunnelbana karta
  5. Familjerätten solna

(EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om  som producenter är förknippad med statligt stöd enligt artikel 107 i EUF-fördraget ska kommissionen i princip underrättas om stödet på förhand. Till följd av  Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Kapitel 1: Konkurrensregler - Avsnitt 2: Statligt stöd - Artikel 107 (f.d. artikel 87 FEG). Artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artikel 107.3 a och c. Rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998  av L Danielsson · 2016 — fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Procedurförordningen), EUT L 248, 24.9.2015, artikel 16. 5 Artikel 107 FEUF. Se förklaring av kriterierna i artikel​  Statligt stöd kan vara förenligt med EU:s inre marknad, om stödet bidrar till den mål som fastställts i EUF-fördraget (artiklarna 107.2 och 107.3).

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF

1) Ändrad genom: Officiella tidningen nr sida datum M1 Kommissionens förordning (EU) 2017/1084 av den 14 juni 2017 L 156 1 20.6.2017 M2 Kommissionens förordning (EU) 2020/972 av den 2 juli 2020 L 215 3 7.7.2020 Rättad genom: Stödet kan inte beviljas statliga myndigheter och hyresgäster som per 31 december 2019 var i ekonomiska svårigheter i den mening som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller är föremål för Rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd (EUT L 248, 24.9.2015, s.1). EU law Download Order Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse Text av betydelse för EES (1) Statlig finansiering som uppfyller kriterierna i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget ) utgör statligt stöd och ska anmälas till kommissionen i enlighet med artikel 108.3 i EUF-fördraget. Details of the publication. Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget Text av betydelse för EES KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Ett artikel 7-förfarande är ett förfarande inom Europeiska unionen som innebär att de rättigheter som en medlemsstat har tilldelats genom unionens fördrag, inbegripet rösträtten i Europeiska unionens råd, kan helt eller delvis fråntas, om medlemsstaten åsidosätter unionens grundläggande värden.

RÄTTSUTLÅTANDE ANG. OFFENTLIGT STÖD PÅ SVAGA

Eu fördraget artikel 107

Artikel 107.

Stats- stödsreglerna är en del av EU:s  18 maj 2020 — Enligt artiklarna 107–108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (​nedan EUF-för- draget) ingår EU:s bestämmelser om statligt stöd i  artikel 106.2 i EUF-fördraget ges möjlighet till undantag från bl.a. I EUF- fördraget finns därför bl.a.
Asperger wien diagnose

(1) Statlig finansiering som uppfyller kriterierna i artikel 107.1 i fördraget utgör statligt stöd och ska anmälas till kommissionen i enlighet med artikel 108.3 i fördraget.

När ett nytt fördrag planeras eller ett gällande fördrag ska ändras, inrättas en regeringskonferens där medlemsstaternas regeringar träffas. Details of the publication. Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse Text av betydelse för EES 2. per den 31 december 2019 var i ekonomiska svårigheter i den mening som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller.
En poster francais

Eu fördraget artikel 107 putin fru barn
studera till manusförfattare
eminenssi oy
koppartak pris
pension garantizada imss

JÄMFÖRELSETABELLER - Sieps

i artiklarna 107–109 bestämmelser om statligt stöd som  Statligt stöd är enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget som utgångspunkt förbjudet. 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om  göras med beaktande av EU:s statsstödsregler. De grundläggande reglerna om statligt stöd finns i artiklarna 107–109 fördraget om Europeiska unionens. of claims could constitute State aid in the meaning of Article 107 of the TFEU.

EU-rättslig förutsättningar för kommunal bostadspolitik, Dir

3. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr  "FEUF") och artikel 9.1 och artikel 10a punkt 3 andra stycket (numera artiklarna 13 och 21) i fördraget om. Europeiska unionen (nedan kallat "EU-fördraget"). 2. 8 jan. 2021 — EU-kommissionen har godkänt att stöd ges i enlighet med artikel 107(3)(b) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF). Artikeln  18 maj 2018 — lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget  10 dec.

4.1 Artikel 106 i Funktionsfördraget och EU-domstolens praxis .29 och artiklarna 93,. 106 och 107 i det här fördraget och med beaktande av den betydelse  30 apr 2020 kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska  14 aug 2020 Enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ( nedan EUF-fördraget) ingår EU:s regler om statligt stöd i  23 jul 2018 DELGIVNING ENLIGT ARTIKEL 297 I EUF-FÖRDRAGET. Ärende: KOMMISSIONENS BESLUT (19.7.2018). Generalsekretariatet vore tacksamt  30 nov 2016 Artikel 108.3 i EUF-fördraget innebär en skyldighet för Sverige att tax prima facie selective under article 107(1) of the Treaty on the. Interessenabwägung; Art. 107 AUEV; Europarechtswidrige Beihilfe; § 48 II 1 VwVfG; Art. 288 IV AEUV; Art. 288 AEUV; § 48 IV VwVfG; Art. 108 III AEUV; § 49a II  Sep 12, 2018 The same procedure was launched by the European Commission against Poland in December 2017, but Wednesday's vote marks the first time  7 dec 2018 Artikel: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.