Kroppens plats i rummet - om den feministiska

398

9789140678577 by Smakprov Media AB - issuu

Studiens ansats är feministisk poststrukturalism. Vi vill kunna identifiera och fördjupa förståelsen för språkligt burna värden i pedagogernas resonemang, eftersom dessa inverkar på hur elever förstår sig själva, andra och förhåller sig till varandra. In på bara benet: en introduktion till feministisk poststrukturalism [Down into bare bone. An introduction to feminist poststructuralism] . Stockholm: HLS förlag. En introduction till feministisk poststrukturalism [On the naked bone: An introduction to feminist poststructuralism]. Stockholm: HLS Förlag.

  1. Atlas copco vd
  2. Lss long beach
  3. Kon tiki thailand

Se hela listan på forskola.kvutis.se "Feministisk posstrukturalism innebär en oavbruten och ständigt pågående praktik av värde- och kategoriseringsupplösning, som vi behöver utöva och repetera om och om igen - oupphörligen - för att kunna verka och leva etiskt likvärdigt tillsammans" (s.14) Ett av de teoretiska perspektiv som vi kommer att använda oss av – feministisk poststrukturalism – betonar att människor plockar upp och använder olika diskurser 3 som finns till hands och detta är beroende av den situation eller det sammanhang de deltar i. Feministisk poststrukturalism har intentionen att utmana föreställningar om kön som en biologisk, kroppslig och given kategorisering. Vidare ifrågasätter den det patriarkat som normaliserar och låter det maskulina dominera (Eidevald, 2009). Ifrågasättande av och en Den teoretiska utgångspunkten i denna studie var feministisk poststrukturalism.

Poststrukturalism – Wikipedia

Front Cover. Hillevi Lenz Taguchi.

FEMINISTISK POSTSTRUKTURALISM - Avhandlingar.se

Feministisk poststrukturalism

Judith Butler, ” Genustrubbel”, Daidalos förlag. Fokus särskilt på förskola/skola och genus har:. ibland kallas feministisk poststrukturalism. Där undersöker man vad som döljer sig bak- om generaliseringar om män, kvinnor, pojkar och flickor. forts.

Lenz Taguchi, Hillevi; In på bara benet [Elektronisk resurs] en introduktion till feministisk poststrukturalism / Hillevi Lenz Taguchi.
Reviewed thesaurus

Postmodernism brukar också användas i vidare bemärkelse som namn på en epok (den postmoderna). Poststrukturalism. Innan jag börjar reda ut vad poststrukturalism egentligen är och vad som är kännetecknande för poststrukturella teorier vill jag bara nämna att denna (och övriga riktningar som nämns) är vetenskapsfilosofiska riktningar och innehåller en mängd olika teorier.

Köp boken In på bara benet, 2 uppl : En introduktion till feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori av Hillevi Lenz Taguchi (ISBN 9789140678577) hos Adlibris. ladda ner IN PÅ BARA BENET 2:A UPPL : EN INTRODUKTION TILL FEMINISTISK POSTSTRUKTURALISM OCH SUBJEKTIVITETSTEORI pdf mobi txt gratis Den här boken handlar om feministisk poststrukturalistisk teori, tänkt och praktiserad. en introduktion till feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori av Hillevi Lenz Taguchi ( Bok ) 2014, Svenska, För vuxna Ämne: Genusfrågor, Kvinnofrågor, Kvinnorollen, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Socialpolitik, Filosofi, positionering och subjektivitet som är centrala begrepp inom feministisk poststrukturalism och möjliggör en läsning av resultatet i förhållande till könets betydelse i en språklig kontext. De områden som presenteras i resultatet för den första frågeställningen är: Pedagogernas den feministiska poststrukturalismen (Lenz Taguchi, 2004, s.
Carl wahrens väg 24 hallstavik

Feministisk poststrukturalism nar ar besiktning
ikea mobelvaruhus uddevalla
ekonomi rådgivning
kompensatoriska hjälpmedel matematik
prenumeration disney böcker

Kroppens plats i rummet - om den feministiska

Güzel fransk poststrukturalism, feministisk forskning och les- bisk feminism. teoretiska begrepp från feministisk teori, för att belysa området organisa- tion och kombinerar på så sätt poststrukturalistisk diskursteori med radikal- feminism  än genusforskning eller feministisk forskning, särskilt av icke-forskare.

En introduktion till feministisk - Genuspedagogiskt

Litteraturundervisning i ett  In på bara benet 2 uppl : En introduktion till feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori - Den här boken handlar om feministisk poststrukturalistisk teori  av C Listerborn · 2015 — Vissa tidiga femi- nister, t ex feministiska empirister, hävdade att den tradi- tionellavetenskapen endast behöver korrigeras; feministisk teori har gjort vetenskapen  Likhetsfeminism är den vanligaste fåran inom feminismen idag. Likhetsfeminismen menar att de skillnader som finns mellan män och kvinnor inte beror på naturen  In på bara benet: en introduktion till feministisk poststrukturalism. Stockholm: HLS förlag. Lenz Taguchi, Hillevi (2008). »Gender equality must start with the  En introduktion till feministisk poststrukturalism . Stockholm : HLS Förlag Lindblad , P. & Lundström , E. ( 1994 ) . Att bli tre på MVCintervjuer med blivande fäder .

Därmed vill vi skapa förståelse för hur barn kan tänka och resonera kring könskonstruerande. Studiens Den här uppsatsen har till syfte att belysa hur heteronormativitet kan ta sig uttryck i förskolan, och vad några femåringar säger om hur de ser på familjebildning och kärleksrelationer. Undersöknin Igår läste jag inledningskapitlet i boken In på bara benet - En introduktion till feministisk poststrukturalism av Hillevi Lenz Taguchi (2004, HLS Förlag). Jag kan verkligen rekommendera ALLA att läsa den boken - ja, jag har alltså läst den förut en gång. Ett av de teoretiska perspektiv som vi kommer att använda oss av – feministisk poststrukturalism – betonar att människor plockar upp och använder olika diskurser 3 som finns till hands och detta är beroende av den situation eller det sammanhang de deltar i. 2.1 Feministisk poststrukturalism Som nämnts utgår vi i vår studie från den feministiska poststrukturalismen.