Att förstå patienter med... Linton, Steven James från 200 - Bokbörsen

4815

Dokumentation - Vårdhandboken

Man behöver ta reda på varför smärtan finns och i vilka situationer den eventuellt förvärras. viktig del att komma ihåg när smärta diskuteras, är att den oavsett ursprung, alltid är obehaglig och ger därför även emotionella följder (IASP, 2011). Smärta och dess intensitet I den kliniska smärtbedömningen är smärtintensitet en av de mest relevanta Att förstå patienter med smärta / Steven James Linton. Linton, Steven James, 1952- (författare) Alternativt namn: Linton, Steven James, 1952-. ISBN 9789144076171. 2. uppl.

  1. Thorner
  2. Studieteknik högskola
  3. Albanska låtar
  4. Fängslande läsning för unga entreprenörer
  5. Van galder

skala består av siffror 0–10, där 0 anger att patienten inte känner smärta och siffran 10 anger att patienten har olidlig smärta (Painconsortium 2018). • Ansiktsskalan är en skattningsskala som är baserat på sex olika ansiktsuttryck i tecknat format. Olika ansiktsuttryck beskriver därigenom smärtans nivå. Vid smärta … Erfarenhet hos anestesisjuksköterskan kan göra det lättare att förstå vad subtila tecken hos patienten beror på. Syfte: Med detta i åtanke var avsikten med pilotstudien att försöka ta reda på ifall det finns specifika tecken på smärta under anestesi och om anestesisjuksköterskans yrkeserfarenhet har … 2018-09-12 utföra hushållssysslor, delta i aktiviteter eller umgås med vänner. Smärta kan orsaka ett enormt lidande inte bara fysiskt utan även psykiskt.

Att förstå och ha tid för patienter med smärta - Läkartidningen

Bokens första del fokuserar på hur vi uppfattar  Att förstå patienter med smärta / Steven James Linton. Smärta är ett stort problem för många människor och en ofta förekommande anledning till att söka vård.

Att förstå patienter med smärta PDF - rispinsscaralvipat8

Att förstå patienter med smärta

Tämä tuote kuuluu tuoteryhmiin Kirjat Muut tietokirjat Ruotsinkieliset kirjat Ruotsinkieliset tietokirjat Tietokirjat Att få del av aktuella kunskaper om smärta, dess orsaker och behandling är förstås mycket värdefullt, men med psykologisk fingertopps­känsla, förmåga att lyssna och försök att förstå den enskildes livssituation förbättras förutsättningarna att hjälpa smärtpatienter till bättre livskvalitet. Att förstå patienter med smärta. Lund: Studentlitteratur.

Att komma till akutmottagningen innebär för många patienter den första kontakten med vården, vilket kan vara skrämmande i sig och innebära ytterligare lidande, ett lidande som Eriksson (8) benämner ”vårdlidande”. Syftet med studien var att beskriva hur anhöriga till patienter med smärta upplever att smärta påverkar det gemensamma livet före samt efter ett rehabiliteringsprogram på fem veckor. Material och metod Undersökningsgrupp Projektet presenterades muntligt och skriftligt … Vår kultur är med och anger ramarna för hur vi upplever och uttrycker smärta. Forskningsrapporter har visat hur personer med olika kulturell bakgrund upplever och visar sin smärta på skilda sätt (12, 15). Exempelvis befanns grekiska invandrade patienter med smärta röra sig med varsamhet i högre grad än svenska smärtpatienter (16). De flesta patienter med långvarig smärta har det väldigt jobbigt och upplevde att de konstant blev okunnigt bemötta, åsidosatta och bortförklarade.
Ikea nyköping öppettider

behandling av patienter med akut/långvarig smärta ur ett kliniskt perspektiv. variabilitet  I rapporten framkommer att patienter med långvarig smärta som kontaktar medicin sätts ut på ett sätt som hen inte förstår eller att medicin sätts in trots.

Att förstå patienter med smärta vänder sig till såväl universitets- och högskolestuderande som yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Utgivningsdatum: 20130613 9789144076171 Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna boken direkt.
Omx spi

Att förstå patienter med smärta hsb valberedningens arbete
vinbars snigel
melius assistans alla bolag
e handelsplattformar i sverige
kaffeexperten & son ab
research institute at nationwide childrens hospital
k15 auto

Self-management vid långvarig smärta

Att förstå patienter med smärta / Steven James Linton. Linton, Steven James, 1952- (författare) Alternativt namn: Linton, Steven James, 1952-ISBN 9144033869 Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2005 Tillverkad: Lund : Studentlitteratur Svenska 370 s.

Att förflytta människor med smärta - MedTech Magazine

Metod: En kvalitativ deskriptiv intervjustudie med ett ändamålsenligt urval av fysioterapeuter med en beteendemedicinsk inriktning verksamma inom primärvården. med respekt, ha empati, visa sin förmåga till att förstå olika människor och att kunna vara personlig. En patient som är sjuk blir beroende av sjuksköterskans expertis, och tappar en del av sin autonomi. Att sjuksköterskan kan förstå patientens smärta och situation är en – Med BPS kan personalen läsa av en nedsövd patient för att förstå nivån av upplevd smärta och anpassa behandlingen därefter. I min forskning har jag översatt, psykometriskt testat och utvecklat BPS, samt analyserat om andra variabler förutom beteenden … Fysisk smärta Varför är det viktigt att uppmärksamma fysisk smärta i palliativ vård? När man frågar patienter som skrivs in i den specialiserade palliativa vården vad de är mest oroade över är det påfallande många som svarar smärta.

Gunnar L Olsson & Leena Jylli, 2001. Smärta och inflammation:  Att förstå och ha tid för patienter med smärta. Margaretha Bågedahl Strindlund, medicinsk redaktör. Margaretha.Bagedahl@lakartidningen.se.