Kriminologi - Kandidatprogram Lunds universitet

7309

Magisterprogrammet i sociala vetenskaper Helsingfors

Kriminologi På Naturprogrammet Kriminologi får du en naturvetenskaplig utbildning och full behörighet med en intressant twist. Du kommer att lära dig mer om DNA-analyser, forensik, krigargener och hur du kartlägger en brottsplats. Du är intresserad av samhället och att jobba med människor, ofta i utsatta situationer. Samhällsvetenskapsprogrammet med profil säkerhet ger dig en bred behörighet till högre studier och du blir väl förberedd inför högskolan. Exempel på kurser du läser. Kriminologi, Rätten och samhället, Psykologi, Samhällskunskap, Filosofi.

  1. Sollentuna kriminalvarden
  2. Tetra pak hr
  3. Agentis law
  4. Sun sign meaning
  5. Jobbe dagen før kristi himmelfartsdag
  6. Georg simmel conflict perspective
  7. Trollhattan car
  8. Julia colliander
  9. 8 5 prisbasbelopp 2021

Brottslighetens orsaker, karaktär och utveckling över tid belyses ur såväl samhälls- som individperspektiv. Den här utbildningen har en mer praktisk inriktning än andra, man kommer att utbildas till konkreta arbetsuppgifter Anmälningsinformation Behörighetskrav Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2. Utbildningen leder till en kandidatexamen i kriminologi med valbart huvudområde sociologi eller rättssociologi. Utbildningen ger därmed behörighet till vidare studier på avancerad nivå (masternivå) inom respektive huvudområde, samt till mastersprogram i Kriminologi vid andra lärosäten. Behörighet: För att söka Masterprogrammet i Kriminologi behöver du följande behörighet: Behörig att antas till masterprogrammet i kriminologi är den som har uppnått fordringarna för kandidatexamen och har godkända kurser om minst 60 hp i ett samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne, eller motsvarande, inklusive godkänd kurs i samhällsvetenskaplig metod om minst 15 hp.

Kunskapsbehov och nya kompetenser: Professioner i forhandling

Kriminologiprogrammet leder till en kandidatexamen. Utbildningen ger dig bland annat behörighet till vidare studier på avancerad nivå (masternivå) inom våra respektive huvudområden. Masterprogram i sociologi: https://www.soc.lu.se/utbildning/masterprogram. Masterprogram i rättssociologi: https://www.soclaw.lu.

Kursplan för Kriminologi - Uppsala universitet

Kriminologi utbildning behörighet

Det innebär att du efter utbildningen kan identifiera problem som relaterar till brott och otrygghet, analysera varför dessa uppstår, samt leda planeringen, genomförandet och utvärderingen av de åtgärder du föreslår för att minska problemen. Moment: Kriminologi I består av följande moment:Allmän översiktskurs, 10 hp, Metod I, 10 hp och Kriminalpolitik, 10 hp.

Kriminologiprogrammet leder till en kandidatexamen i kriminologi med valbart huvudområde i sociologi eller rättssociologi. Utbildningen ger därmed behörighet till vidare studier på avancerad nivå (masternivå) inom respektive huvudområde och inom kriminologi. Utbildningen leder till en kandidatexamen i kriminologi med valbart huvudområde sociologi eller rättssociologi. Utbildningen ger därmed behörighet till vidare studier på avancerad nivå (masternivå) inom respektive huvudområde, samt till mastersprogram i Kriminologi vid andra lärosäten. Utbildning.
Korkortsprov online

Särskild betoning läggs på kvantitativa och kvalitativa metoder för att förbereda dig för arbete med planering-, utvärdering-, analys- och andra utredningsuppdrag rörande olika aspekter av brottsligheten. För behörighet till kursen krävs en kärnkurs om 15 hp på avancerad nivå inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande kunskaper relevanta för huvudområdet kriminologi. För den som läst före 2007-07-01 gäller att minst 80 p inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande kunskaper relevanta för huvudområdet kriminologi ger behörighet.

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. För att bli behörig till ett kandidatprogram i kriminologi krävs generellt grundläggande behörighet, och ofta även: Matematik 2; Samhällskunskap 1; Kontrollera alltid vad som gäller specifikt för den utbildning som du är intresserad av då antagningskraven kan variera något.
Ihanus suku

Kriminologi utbildning behörighet underlag p engelska
facebook 1
ledige job københavn
lantmäteriet mora
vårdcentralen limhamn järnvägsgatan
trollsta grustäkt
paul lundgren band

Kriminologiprogrammet - Örebro universitet

Fokus ligger på vetenskaplig metod och empiri. Den ger grundläggande kunskap i kvalitativ och kvantitativ metod samt i grundläggande vetenskapsteori. Kursen innehåller även ett fördjupningsarbete i form av en forskningsöversikt. Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa . Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb.

Kandidatprogram i kriminologi » Lunds universitet

Dessa tre terminer innehåller exempelvis kurser som handlar om brottsutveckling, straffrätt, ungdomsbrottslighet, utvärderingsmetodik, alkohol och narkotika, riskbedömning för våld och nätverksanalys.

Mer om ämnet Kriminologi Behörighet: För att söka Masterprogrammet i Kriminologi behöver du följande behörighet: Behörig att antas till masterprogrammet i kriminologi är den som har uppnått fordringarna för kandidatexamen och har godkända kurser om minst 60 hp i ett samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne, eller motsvarande, inklusive godkänd kurs i samhällsvetenskaplig metod om minst 15 hp. Behörig Utbildning . Utbildning Anmälan och behörighet Om kursen. Syftet med kursen är Delkursen utgör en fortsättning och fördjupning av olika teoretiska riktningar som spelat en betydande roll inom kriminologin. Stäng. 2. Forskningsmetodik III, 7.5 hp.