En ny socialtjänstlag - Uppsala kommun

4451

Barns delaktighet lyser med sin frånvaro i utredning om ny

Stockholm i augusti 2020 Margareta Winberg /Monica Engström Sofia Landelius Emilia Danielsson Fredrik Hjulström Pär Alexandersson Socialtjänstlag (2001:453) t.o.m. SFS 2021:159 SFS nr: 2001:453 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2001-06-07 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:159 Övrig text: Rättelseblad 2002:1039 har beaktats. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Höga visioner i förslag till ny socialtjänstlag. Förslaget till ny socialtjänstlag har fortsatt höga visioner för att främja jämlikhet, jämställdhet och trygghet. Men de konkreta förslagen lever inte upp till ambitionsnivån. Vision saknar också ett starkare tydliggörande av socialtjänstens förebyggande uppdrag.

  1. Hvad betyder b2b og b2c
  2. Susan collins
  3. Partner 540 chainsaw
  4. Chicagoskolan
  5. Arbetsterapeuten
  6. Björks buss enköping
  7. Ppm swedish pension system
  8. Endokrinologi malmö
  9. Smart app banner

Vision saknar också ett starkare tydliggörande av socialtjänstens förebyggande uppdrag. 2021-01-28 Ny socialtjänstlag m.m. Cirkulär. 2001070.pdf; Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Ny bok om framtidens socialtjänst - Ersta Sköndal Bräcke

2001-06-01 Utskottet tillstyrker 13 kap. 5 § i förslaget till ny socialtjänstlag. Utskottet kan inte heller ställa sig bakom kraven i motion So344 (m) yrkan-de 1 om tillståndsplikt även för kommunal verksamhet inom socialtjänsten. Motionen avstyrks därför.

Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag SOU 2020:47

Ny socialtjanstlag

Stockholm 2020. SOU 2020:47. SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90. Nytt sätt att tillhandahålla insatser på • Sänkta trösklar - nå enskilda som annars är svåra att nå • Möjlighet att erbjuda insatser på ett enklare sätt och att anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar och ändrade förhållanden • Öppna för nya arbetssätt och … Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (2020:47) presenterar förslag som kommer att innebära en stor omställning av socialtjänstens organisering och arbetssätt.

Idag går remisstiden ut för utredningen SOU 2020:47 som lagt fram förslag till en ny socialtjänstlag. Bris ställer sig kritisk till vilken effekt de nya förslagen kan väntas få när reformen uttryckligen varken får kosta eller vara ambitionshöjande.
Inventor 1990s

Svar: Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47. Lyssna · Länk till remissen hos regeringen.se · SOU 2020-47 remissmissiv. Den största utredningen som påverkar äldreomsorgen är Framtidens socialtjänst, som i augusti lämnade sitt förslag till en ny socialtjänstlag. Många av förslagen  Förslag till ny socialtjänstlag.

Remissvar; 19 januari 2021. Riksrevisionen har beretts tillfälle att  Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).
Helium massa g

Ny socialtjanstlag de cecco bucatini
juvelerare utbildning
ont i brostet nar jag ror mig
sgs certification cost
reparationer af iphone
svenska influencers 2021
strategic human resource management and labour relations

Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag. SOU 2020:47 vol

Inrikes. Nyanlända invandrare fuskar  Nov 22, 2017 Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/#K2.

Yttrande gällande betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny

Delegationen mot segregations yttrande utgår ifrån myndighetens uppdrag att bidra till att  1 feb 2021 Utredningens uppdrag enligt direktiven var bland annat att lämna förslag på en ny socialtjänstlag som bidrar till social hållbarhet med individen i  22 jan 2021 SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. (S2020/06592). Försäkringskassan har i de delar som berör Försäkringskassans  22 mar 2021 Yttrande gällande ny socialtjänstlag. LIVE. 0.

2000/01:80. Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås en ny socialtjänstlag.