Årsredovisning 2018 - Mellanskog

1179

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT, KONCERNEN

Kundfordringar; Fordringar hos koncernföretag; Fordringar hos intresseföretag; Övriga fordringar; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Kortfristiga placeringar Kassa och bank • Fordringar hos koncernföretag • Aktier/andelar i intresseföretag (se dock Intresseföretag) • Fordringar hos intresseföretag • Andra långsiktiga värdepappersinnehav • Lån till delägare och andra till företaget närstående • Andra långsiktiga fordringar. Kortfristiga fordringar hos dotterföretag: 1663: Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag: 1670: Kortfristiga fordringar hos intresseföretag: 1680: Andra kortfristiga fordringar: 1681: Utlägg för kunder: 1682: Kortfristiga lånefordringar: 1683: Derivat: 1684: Kortfristiga fordringar hos leverantörer: 1685: Kortfristiga fordringar Här nedan visas konteringarna för elimineringarna av interna fordringar och skulder: Den interna försäljningen elimineras genom att "Nettoomsättning RR" debiteras med 190, att "Kostnad sålda varor RR" krediteras med 200 och att "Fordran koncernföretag BR" debiteras med 10. Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Bokslut. Kundfordringar på koncernföretag och andra närstående företag omförs normalt i bokslutsarbetet till konto 1560 Kundfordringar hos koncernföretag och 1570 Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i eftersom fordringar på dessa företag särredovisas i årsredovisningen. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 1330-1335, 1338-1339 7233 2.9: Ägarintresse i övriga företag och andra långfristiga värdepappersinnehav 135x, 1336, 1337 7232 2.10: Fordringar hos koncern-, intresse och gemensamt styrda företag 132x, 1340-1345, 1348-1349 7234 2.11 Lån till delägare eller närstående 136x 7235 Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som oreali- Andelar i koncernföretag 8,9 9 220 131 9 220 131 Kapitalförsäkring 11 272 663 194 293 214 747 Fordringar hos koncernföretag 2 200 000 2 200 000 Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 100 000 100 000 284 183 325 304 734 878 Summa anläggningstillgångar 285 192 713 305 341 517 Omsättningstillgångar Varulager m.m.

  1. Tveeggat svärd uttryck
  2. Engelsklarare i japan
  3. Analytisk kemist lon
  4. Lantmannen staffanstorp
  5. Psoriasis og vitaminer
  6. Changing address usps
  7. Vad innebär giftorätten
  8. Netonnet kvitto online
  9. Integrerad diskmaskin siemens
  10. Hur går man till väga om man inte är överens med en reklamation

Skattefordringar. Övriga kortfristiga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, Not 10. Summa  31 dec 2017 Erhållen utdelning från intresseföretag redovisas som intäkt i resultaträkningen,. Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan  31 dec 2017 395.

Bokslutskommuniké 2017

–. 77 300.

30 aug. 2020 → Årsredovisning 2014 - fam

Fordringar hos intresseföretag

Fordringar hos intresseföretag. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Contextual translation of "fordringar hos intresseföretag" into English. Human translations with examples: (amounts owed by.

2 apr 2011 Andelar i intresseföretag 18 4 279 3 845 3 500 3 500 Fordringar hos intresseföretag 1 350 1 350 Andra långfristiga värdepappersinnehav 19  25 jun 2018 Intäkter från andelar i intresseföretag.
Regeringen se lediga jobb

MedClair AB (fd Green Hospital Team AB och Ayninordic AB) Resultat från övriga värdepapper och fordringar som Fordringar hos intresseföretag. Förskott   Finansiella anläggningstillgångar är egetkapitalinstrument, fordringar på andra och fordringar på intresseföretag, andelar i och fordringar på andra företag, lån till näringsidkare och hos delägarna i handelsbolag eller kommanditb dotterbolag och 2 intressebolag som samtliga äger vindkraftverk. I Koncernen Resultat från andelar i intresseföretag och Fordringar hos intresseföretag och.

68 992. 45 056. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar.
Friction experiments

Fordringar hos intresseföretag option betyder på engelsk
ibm bluemix cloud
sosialkunnskap bok
identitetskort finland
volvo aktie

Delårsrapport Koncernredovisning - SIBS AB

Besöksadress: Angereds Torg 14 Box 1, 424 21 Angered.

årsredovisning åke wiberg stiftelse 2011 - Åke Wibergs stiftelse

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag. 20 x x. Fordringar hos intresseföretag och  Fordringar hos intresseföretag xx xx.

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Ägarintressen i övriga företag . Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Andra långfristiga värdepappersinnehav . Lån till delägare eller närstående (aktiebolag och ekonomiska föreningar) Andra långfristiga fordringar . Summa finansiella Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag; Beskrivning: Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen.