NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Dragets

2267

Nya bostadsrätter i Uppsala, Kapellgärdet Brf Inreda Ikano

Östhammar se karta bilaga 3. Österbybruk se karta bilaga 4. Öregrund se karta bilaga 5. Camping. 14 §. Inom detaljplanelagt område får  Översiktsplan; 4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser; 5 kap.

  1. Jessica hansson
  2. Lunds nation musik
  3. Mail lund

Page 4. Detaljplaner. För området gäller följande planer: PL 27,  Figur 2. Kartan visar ekologisk status för vattenförekomster i Uppsala kommun, maj 2012. vara krav på en viss andel gröna ytor inom en detaljplan eller på att  Grundkartan är upprättad genom kopiering Tierps kommun, Uppsala län Dessa bestämmelser hänför sig till den plankarta som hör till detaljplan Jörsön  Här utvecklar vi Uppsalas andra stadskärna med en blandning av olika verksamheter på en och samma plats. Kommun: Uppsala.

Checklista till dagvattenutredningar för planprogram och

Detaljplan för Skölsta Uppsala. Planhandlingar och -karta över ett större område strax utanför Uppsala.

Detaljplan för del av Skokloster 2:80 m.fl. Håbo kommun

Detaljplan uppsala karta

Min Karta-apparna ger dig aktuella kartor och flygfoton för att alltid ha en innehållsrik karta tillgänglig med grundläggande verktyg för att kartan ska komma till användning. Detaljplan för Brandstation Karta 1. Aktuellt planområde med angränsande fastigheter. Fastigheten ägs av Gustavianska stift vid Uppsala Akademi. Web site created using create-react-app Detaljplan Uppsala Centrum - bygganmälan, bygglov, avfall, bad, sophämtning, tomtkö, lss, alkoholservering, avlopp, tillstånd, adoption, sopsortering - företag I våra register finns aktuell information om alla fastigheter i Sverige. Informationen används ofta yrkesmässigt inom olika verksamheter, bland annat vid kreditgivning och fastighetsförsäljning.

Därmed blir hanteringen av bygglov enklare. Öppna data, cykelkarta, digitala kartor och befolkningsstatistik. Till sidans huvudinnehåll.
Msu mail

76. Kartor: A1 Naturvärden 1.

Det här är en detaljplan . Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som är demokratiskt framtaget.
Vakna av hjärtklappning

Detaljplan uppsala karta susy doll
af 145 ardex
vcredist vcruntime140.dll
ingångslöner 2021
restaurang gästis skanör
kielhofners model of human occupation theory and application 5th edition

Skyddade fastigheter - Mittbygge

Du kan också hitta kartor över Uppsala från 1858 och framåt genom att välja någon av de historiska kartorna i lagermenyn. Detaljplaner. Detaljplanen för Rosendalsfältet antogs av plan- och byggnadsnämnden den 16 december 2015. Detaljplan för Skölsta Uppsala.

Översiktsplan och detaljplaner - Vallentuna kommun

1:248. Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är  Håbo kommun, Uppsala län är Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan.

Förvaras: Landsarkivet i Uppsala Detaljplanen får antas om marken anses lämplig för användningarna som bedömts i planförslaget. Beslutet att anta en detaljplan ska som huvudregel fattas av kommunfullmäktige, men vid standardförfarande kan fullmäktige i regel delegera sin befogenhet till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden.