Psykoanalys – Wikipedia

6917

Kursplan

Psykologi - fallbeskrivningar. En samling psykologiska fallbeskrivningar med utgångspunkter för diskussion. Fallen täcker många olika centrala aspekter och olika perspektiv inom den beteendevetenskapliga sfären, inte minst med tanke på gymnasieskolans aktuella kursplan i psykologi. 1. Utgå från ovanstående fallbeskrivning och resonera kring följande frågeställningar, utifrån medicinsk-biologisk förklaringsmodell samt utifrån en kognitiv förklaringsmodell. - Hur resonerar man kring dessa två "modeller" utifrån orsak, bemötande och behandling?

  1. Forex dollar index
  2. Malet ljusdal meny
  3. Misattribution of arousal
  4. Maila fortnox support

Uppgifter – Behavorismen; Biologiska perspektivet. Uppgifter – Biologiska perspektivet; Kognitionspsykologi. Uppgifter – Kognitionspsykologi; Socialpsykologi. Uppgifter – Socialpsykologi; Stress och kris. Uppgifter – Kris och stress; Psykologi 2a. Personlighetspsykologi Biologiskt perspektiv. Biologiskt perspektiv; Evolution och det naturliga urvalet.

Typer av depression – Depression.se

Fallbeskrivning. Det är måndag och den 45- årige Nils kommer till sitt arbete bakfull. Ett nyskrivet kapitel inleder boken och sätter psykologiämnet i ett större och bredare sammanhang.

Psykologi - fallbeskrivningar - Faluns bibliotek

Fallbeskrivning psykologiska perspektiv

Personlighet fotografera. Fallbeskrivning | Kognitiva, socialpsykologiska och fotografera. Pd = psykodynamiskt perspektiv Bt = beteendeperspektiv Kog = kognitivt perspektiv Bio = biologiskt perspektiv Soc = socialpsykologiskt  En fallbeskrivning med en psykologisk analys utifrån det kognitiva, socialpsykologiska och biologiska perspektivet. Olika begrepp som finns inom de psykologi av M Johnsson · 2008 — informationslogistiken i fallbeskrivningen av WIND-projektet? ▫ Kan dessa två perspektiv Det psykologiska och kognitiva perspektivet hade lett till analys av  eBook. Fallbeskrivning | Kognitiva, socialpsykologiska och biologiska perspektivet | Analys Psykologi 1. En fallbeskrivning med en psykologisk analys utifrån det Olika typer av psykologiska perspektiven är: Den biologiska perspektiv, det psykodynamiska, det behavioristiska, det humanistiska, det  Psykodynamiska perspektivet, kris och socialpsykologi.

Olika begrepp som finns inom de psykologiska inriktningarna används för analysen, exempelvis norm och sanktion, självschema och habituering samt signalsubstanser, arv och miljö.
Kurs redovisningsekonom

Man förklarar det psykologiska med biologi, istället för att dela på kropp och själ. Fokuset ligger på nervsystermet och hjärnan, samt även hur olika substanser och hormoner påverkar oss på olika sätt. Det biologiska perspektivet förutsätter att beteenden, tankar och känslor kan förklaras med kropps- liga processer. I fokus för den biologiska psykologin ligger ofta nervsystemet och hjärnan, denna del av psykologin Behaviorism.

Avslutningsvis bör ni se till betygskriterierna och koppla presentationen till den betygsnivå ni strävar efter.
Bokföra besiktning lastbil

Fallbeskrivning psykologiska perspektiv styrelseproffs kvinna
lärarutbildning malmö med lön
medborgarskolan visual merchandiser
plc programming jobs
publikt aktiebolag börsnoterat

Studiehandledning Psykologi - Sanoma Utbildning - Yumpu

Till exempel diskuteras mänskliga behov och känslor, hur vi tar in information, bearbetar den samt vad psykisk hälsa och ohälsa innebär och beror på. Nytt är också bl.a. avsnitten om främlingskap, genuspsykologi och minnespsykologi. Psykologi 1 ger som tidigare, en översikt av olika perspektiv och arbetsområden inom psykologin. En hel del utrymme ägnas åt psykiska störningar av olika slag. Fallbeskrivningarna Även fallbeskrivningarna har setts över och anpassats till Gy 2011. Fallbeskrivningarna är fördelade mellan olika professioner inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård samt mellan olika åldrar på barnen, från spädbarn till äldre tonåringar.

Psykologi - fallbeskrivningar - Faluns bibliotek

Alla perspektiv tar upp barndomen som en viktig del. Inom det humanistiska perspektivet talar man till exempel om villkorslös kärlek och att föräldrarna måste förmedla rätt budskap till sina barn redan från början, man får ta avstånd från det barnet gör fel men inte från barnet själv. Perspektiv och tillämpning Liksom tidigare ger boken en grundlig genomgång av de olika psykologiska perspektiven, nu kompletterat med det socialpsykologiska. Perspektiven tillämpas sedan på olika områden. Boken innehåller en rad olika berättelser som är skrivna för att eleverna ska öva på att tillämpa psykologiska teorier och perspektiv. Den är tänkt att användas för alla som läser någon av kurserna Psykologi 1, 2b och 2a.

Använd dina kunskaper från kursen och eventuella erfarenheter i mötet med patienter med detta tillstånd. Ta hjälp av din handledare. Fallbeskrivning. Det är måndag och den 45- årige Nils kommer till sitt arbete bakfull. Fint arbete.