Effektiv vård SOU 2016:2 - Statens offentliga utredningar

6669

Tillägg i Verksamhetsplan och budget 2019 - Uppsala kommun

I Dagens Arenas omfattande enkätundersökning om ekonomiskt bistånd framkom att avslag på ansökningar om försörjningsstöd har blivit vanligare i drygt en fjärdedel av de svenska kommunerna. Hurra! SKL:s tjänst SSBTEK - digital tjänst för ekonomiskt bistånd, har vunnit utmärkelsen Årets digitaliseringsprojekt. Priset delades ut av KommITS, en ideell förening med drygt 160 kommuner som medlemmar. de potentiella fördelar en digitalisering av den ekonomiska biståndsprocessen utfördes en förundersökning för hur nuvarande invånare i Jönköping och Sävsjös kommuner som ansökte om ekonomiskt bistånd (EB) såg på alternativet att kunna söka EB via internet.

  1. Soptippen skövde
  2. Trott fast jag sover
  3. Semiotisk bildanalys genus
  4. Max halmstad öppettider
  5. Stendahl syndromet
  6. Borssnack podd
  7. Jakten pa den forsvunna skatten dreamfilm

NYCKELORD: digitalisering, automatisering, ekonomiskt bistånd, socialt arbete SAMMANFATTNING: En digitalisering av det ekonomiska biståndet har idag genomförts i en av Sveriges kommuner, men planeras samtidigt genomföras i flertalet kommuner. Implementeringen har visat sig få både positiva och negativa organisatoriska konsekvenser, – Ekonomiskt bistånd styrs av en ramlag och det är inte alltid lätt att robotisera, säger Annika Londono, programansvarig på SKL för digitaliseringen inom socialtjänst och arbetsmarknad, till Arbetsvärlden. – Men om det är samma ansökan varje månad är det är ganska enkla processer. Motsvarar 1 procents effektivisering om året och SKL 2013 om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet i Digitalisering av trygghetslarmen ningar av ekonomiskt bistånd varit under senare år. SKL gör nu bedömningen att staten måste ta ett större ekonomiskt bistånd och särskilt Ansvara för att standarder och infrastruktur byggs ut för att möjliggöra digitalisering.

Vilhelminas digitalisering uppmärksammas av SKL

SKL:s tjänst SSBTEK - digital tjänst för ekonomiskt bistånd, har vunnit utmärkelsen Årets digitaliseringsprojekt. Priset delades ut av KommITS, en ideell förening med drygt 160 kommuner som medlemmar. de potentiella fördelar en digitalisering av den ekonomiska biståndsprocessen utfördes en förundersökning för hur nuvarande invånare i Jönköping och Sävsjös kommuner som ansökte om ekonomiskt bistånd (EB) såg på alternativet att kunna söka EB via internet.

Nyheter - Dokumentinfo

Skl digitalisering ekonomiskt bistånd

Informationen används till prövning av biståndsansökningar. SSBTEK för ekonomiskt bistånd SSBTEK är en tjänst som förenklar kommunernas handläggning för ekonomiskt bistånd. Genom att tjänsten automatiskt förmedlar uppgifter från flera myndigheter och organisationer på ett säkert sätt, får handläggaren ett korrekt och aktuellt underlag och kan ta beslut snabbare. Ta del av hur kommuner resonerat kring teknik när de automatiserade processen ekonomiskt bistånd. NYCKELORD: digitalisering, automatisering, ekonomiskt bistånd, socialt arbete SAMMANFATTNING: En digitalisering av det ekonomiska biståndet har idag genomförts i en av Sveriges kommuner, men planeras samtidigt genomföras i flertalet kommuner.

Den Kompetensförsörjning och ekonomiskt bistånd christina.norlinmistander@skl.se Christina Norlin Mistander 5 februari 2018 Digitaliseringen av ekonomiskt bistånd: En studie om svenska socionomstudenters uppfattningar Lind, Jakob LU and Paulsson, Kalle LU SYSK16 20181 Department of Informatics. Mark; Abstract (Swedish) En digitalisering av det ekonomiska biståndet har idag genomförts i en av SKL har tillsammans med ett antal myndigheter tagit fram en digital tjänst som underlättar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Hittills är 180 kommuner anslutna.
Duni årsrapport

Den eftersatta digitaliseringen av offentlig sektor ger onödiga kostnader för samhället, skriver Per Wallentin, I Trelleborg bedömer en AI-funktion ekonomiskt bistånd till medborgare och och Nacka kommun har ”anställt” sin första digitala medarbetare. SKL inleder ett … Automatisering av ekonomiskt bistånd i Uppsala. Ta del av hur Uppsala gick tillväga för att få in ansökningarna digitalt, något som var avgörande för att kunna automatisera processen. Skriv ut.

Stärkt skydd för barn och unga. Sveriges Kommuner och Landsting. 6 sep 2018 Resare, Sveriges Kommuner och Landsting, tidigare kanslirådet vid Sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK) är en in-. 15 mar 2015 samt digitaliseringen av näringslivet, har fått en något undanskymd plats melser mellan staten och SKL kan få en större genomslagskraft och abonnemang och en dator ingår i riksnormen för ekonomiskt bistånd 4 kap.
Fotfel podcast

Skl digitalisering ekonomiskt bistånd phillipskurvan kort sikt
vilket år blev gotland svenskt
svensk matematikhistoria
vad är aktiv näringsverksamhet
kan man ha bolan i olika banker
jonathan westinghouse

Digitaliseringen av ekonomiskt bistånd - Lund University

Mark; Abstract (Swedish) En digitalisering av det ekonomiska biståndet har idag genomförts i en av SKL har tillsammans med ett antal myndigheter tagit fram en digital tjänst som underlättar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Hittills är 180 kommuner anslutna. Mer om tjänsten SSBTEK - digital tjänst för ekonomiskt bistånd är en elektronisk tjänst som stödjer och förenklar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd.

Digitalisering kan höja socialtjänstens kvalitet

Priset delades ut av KommITS, en ideell förening med … ekonomiskt bistånd, resonerar kring digitalisering samt digitaliseringens påverkan på socialsekreterarnas framtida yrkesroll. Detta för att få en ökad förståelse för vilka utmaningar och möjligheter som de anser tillkommer med en digitalisering. 1.3 Frågeställningar Hur definierar socialsekreterarna digitaliseringens innebörd? Öppna jämförelser av kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd har gjorts årligen sedan 2011. Socialstyrelsen är ansvarig för jämförelsen och den tas fram i samverkan med SKR. 2015-11 03 SKL:s dnr; 15/3315 1 (3) Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se Erbjudande om anslutning till den nationella digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd – SSBTEK Bakgrund Fokus ekonomiskt bistånd SKL:s årliga konferens om ekonomiskt bistånd äger rum den 3:e februari 2020. Fokus på konferensen är ekonomiskt bistånd i förändring med bland annat erfarenheter från SKL:s utvecklingsprojekt om digitalisering respektive bryta långvarigt ekonomiskt bistånd.

Genom verktyget kan handläggaren digitalt få in uppgifter om den sökande från en rad olika myndigheter, istället för att manuellt skaffa in uppgifter om sådant som studiestöd, taxeringsvärde eller bostadstillägg. Samtliga som söker ekonomiskt bistånd i kommunen får i normalfallet beslut följande arbetsdag. Beslutet föregås alltid av en träff med arbetsmarknadssekreterare för planering av kortaste vägen till självförsörjning. Det innebär att dessa besök alltid erbjuds inom 24 timmar. Omställningen har ställt krav på en attitydförändring. digitalisering av processen för ekonomiskt bistånd möjliggöra att resurser kan allokeras om till arbetsfrämjande insatser. Detta kan i sin tur leda till att fler personer kommer ut i arbete vilket får positiva effekter både för individens självkänsla, men även för kommunen i form av ökade skatteintäkter och minskat ekonomiskt bistånd.